03.08.2016   2,508

Restoratif Dişhekimliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı - 16 Mayıs 2017Değerli Restoratif Ailesi,
 
Restoratif Dişhekimliği Derneği tüzüğüne göre 3 sene de bir yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2017, Salı günü İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Altan Gülhan Özerkan Toplantı Salonu Çapa / İstanbul adresinde yapılacaktır.
 
Katılımınız derneğimizin geleceği açısından önemlidir; Konu ile ilgili göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, esenlikler dilerim.
 
Prof.Dr.Taner YÜCEL
 t_yucel@superonline.comGENEL KURUL İLANI
RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 MAYIS 2017 Salı günü, Saat 13.00'te İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Altan Gülhan Özerkan Salonu Çapa - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 23 MAYIS 2017 Salı günü aynı gündemle, aynı yer ve satte nisapsız olarak yapılacaktır. 

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.


YÖNETİM KURULU
 

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3-Saygı Duruşu
4-Yönetm Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası
6-Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
7- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetm Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
8-Dilekler ve Temenniler
9-Kapanış

*Yukarıda belirtilen gazete ilanının görüntüsü aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, ilgil ilan 28.04.2017 tarihli Yenigün Gazetesi'nde yayınlanmıştır.