27.09.2014   1,302

Dernek Genel Kurulu Yapıldı

Değerli Restoratif Dişhekimliği Derneği Üyeleri,

9 Mayıs 2014 tarihinde toplam 174 üyeden 65’inin katılımı ile derneğimizin “Olağan Genel Kurulu “ İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan toplantı salonunda yapılmış ve  dernek organlarının asil ve yedek üyeleri seçilmişlerdir.

Yapılan bu genel kurul toplantısında uzun zamandır gündemde olan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen “dernek organlarında farklı fakültelerde görev alan üyelerin de yeralması” sağlanmış, yetersiz bulunan 5 kişilik yönetim kurulu üye sayısının farklı fakültelerin temsilinin artırılabilmesi adına 9 kişiye çıkartılması için gerekli tüzük değişikliğinin sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan dilekçe divan başkanlığına sunulmuştur.

Yapılan seçim sonrasında Yönetim Kurulu asil üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirerek yönetim kurulu içersindeki görev dağılımını yapmışlardır.

RDD Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Taner Yücel,

RDD Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Sevil Gürgan,

RDD Genel Sekreterliğine Prof.Dr. Esra Yıldız,

RDD Saymanlığına Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu,  ve

RDD Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Banu Önal seçilmişlerdir.

Yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz bu “Olağan Genel Kurul” toplantısı sonrasında üzülerek belirtmek zorundayız ki geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetlerle dernek amaçlarının geliştirilmesine hizmet edecek mali kaynak yaratılamamış ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla dernek gelirinin sadece 1405.97 TL olduğu saptanmıştır.

Sevgili Dernek üyeleri kuşkusuz gerçekleştirmek zorunda olduğumuz çok öncelikli işlerimiz var ancak kuruluş amaçlarımıza yönelik faaliyetleri oluşturabilmemiz adına derneğimizin içinde bulunduğu bu ciddi maddi kaynak sıkıntısını aşmamız bunun içinde kaynak yaratma gayreti içersine girmemiz önceliklerimiz arasında en ön sırada yer alacaktır.  Genel Kurul sırasında ifade ettiğim üzere Restoratif Dişhekimliği Derneği; tüm organlarına seçilen asil, yedek bütün üyelerin üstün gayretleri ve birlikte çalışmalarıyla bulunduğu konumdan hak ettiği gerçek değere kısa sürede ulaşabilecektir.

Bir kez daha 9 Mayıs’daki Genel Kurula bizzat katılarak, gerekse gelemedikleri için üzüntülerini bildirerek bizlere destek olan ve güvenlerini gösteren değerli üyelerimize teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Taner Yücel