09.05.2016   4,000

Yönetim Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Esra Can
Başkan Vekili : Prof. Dr. Sebnem Türkün
Genel Sekreter : Doç. Dr. Safa Tuncer
Sayman : Doç. Dr. Batu Can Yaman
Üyeler : Prof. Dr. Sevil Gürgan