09.05.2016   3,761

Tarihçe

Kuruluş: 15.Nisan.1990

Kurucu üyeler:

Prof. Dr. Fatma Koray

Prof. Dr. Mübin Soyman

Prof. Dr. Mete Üçok

Prof. Dr. Taner Yücel

Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu

Prof. Dr. Haşmet Ulukapı

Önceki Yönetim Kurulları:

1990-1992: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Doç. Dr. Taner Yücel,  Doç. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dt. Haşmet Ulukapı

1992-1994: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Doç. Dr. Taner Yücel,  Doç. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı

1994-1996: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Taner Yücel,  Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı

1996-1998: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Taner Yücel,  Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı

1998-2000: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Taner Yücel,  Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı

2000-2002: Prof. Dr. Fatma Koray, Doç. Dr. Esra Yıldız, Prof. Dr. Taner Yücel,  Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Doç. Dr. Haşmet Ulukapı

2002-2004: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Taner Yücel,  Doç. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Mustafa Demirci, Doç. Dr. Yavuz Gömeç

2004-2006: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Taner Yücel,  Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Can Dörter, Doç. Dr. Yavuz Gömeç

2006-2008: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Taner Yücel,  Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Can Dörter, Doç. Dr. Yavuz Gömeç

2008-2011: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Can Dörter, Doç. Dr. Yavuz Gömeç, Dr. Oktay Yazıcı

2011- 2013: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Prof. Dr. Can Dörter, Prof. Dr. Yavuz Gömeç


Restoratif Diş Hekimliği Derneği, bilim insanları arasındaki bilgi ve görüş alışverişini güçlendirmek üzere birçok Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı düzenlemiştir. Ayrıca; ülkemizde dişhekimliği hizmetini en üst düzeye çekmek için pratisyen diş hekimlerine bilgi aktarımı amacıyla birçok konferans ve panel organize etmiştir. Bunlara ilave olarak “Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantıları” nı başlatmış ve disiplinin gerek eğitimde gerekse bilimsel çalışmalarda performansın artırabilmesi için bilim ve eğitim politikalarının tartışılıp oluşturulabileceği bir platformu Türkiye Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakülteleri camiasına sunmuştur. 2012 yılında bu toplantıların 17. si düzenlenecektir. Derneğin bir diğer girişimi de ülkemizin AB’ye katılımı sürecinde Avrupa ülkelerinin benzer amaçlı Bilimsel Dernekleriyle birlikte bir federasyonu oluşturmak olmuştur. Konservatif Diş Hekimliği Avrupa Federasyonu - European Federation of Conservative Dentistry-(EFCD) kurulması için ön çalışmalara 2000 de başlanılmış ve kuruluş 2002 başında tamamlanmıştır. Federasyonun tüzük taslağındaki kuruluş amaçlarını belirten paragraf ile hemen hemen aynı ifadeyi paylaşan derneğimiz Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya ile bu federasyonun kurucu üyesi olmuştur. EFCD nin kuruluşundan bu yana Derneğimiz EFCD’ nin “Asil Üyesi” dir