09.05.2016   1,561

Kurullar

Denetleme Kurulu:

Prof.Dr. Mustafa Demirci
Prof. Dr. Berna Tarım
Prof. Dr. Oya Bala

 
Disiplin Kurulu:

Prof. Dr. Tahir Sami Büyükgökçesu
Prof. Dr. Yasemin Benderli Gökçe
Prof. dr. Ertan Ertaş