01.11.2017   1,089

Restoratif Dişhekimliği Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 2017

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 KASIM 2017 Cuma günü, Saat 13.00'te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi   Odunpazarı, ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.
 

Belirtilen gün ve toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 2 ARALIK 2017 Cumartesi günü aynı gündemle, saat 16.30’da Tasigo Hotel Odunpazarı/Eskişehir adresinde nisapsız olarak yapılacaktır.
 

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Teşkili
  3. Saygı Duruşu
  4. Yönetm Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası
  6. Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
  7. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve onaylanması
  8. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  9. Dilekler ve Kapanış