06.04.2021   209

OLAĞAN GENEL KURUL ERTELENMESİ

            Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanma Genelgesi 6.maddesinde belirtildiği üzere  17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşlarının Genel Kurul toplantılarnın yapılmasına izin verilmemektedir.
            Bu nedenle önceden ilan etmiş olduğumuz  Genel Kurul toplantısı iptal edilmiş olup yeni genel kurul tarihlerimiz  21.05.2021 Cuma günü, belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28.05.2021 Cuma günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Saygılarımızla.
RDD Yönetim Kurulu

 

05/04/2020

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

         Dernek tüzüğümüzün 7. maddesi uyarınca 16/03/2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında Olağan Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.
         Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 15.00’de Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 3. Katında aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen tarihte salt çoğunluk (288 üye) sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2021 Cuma günü aynı gündemle, aynı yerde saat 15.00’de nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

 Sayın üyelerin toplantıya katılmaları önem ve saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Teşkili
  3. Saygı Duruşu
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası
  6. Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  8. Dilekler ve Kapanış

 

 

 

Toplantı yeri: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Kat Yemek Salonu

Adres: Çiftehavuzlar Mahallesi Bağdat Cad. No: 238 34728 Göztepe, Kadıköy - İstanbul