20.04.2021   179

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

         Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanma Genelgesi 6.maddesinde belirtildiği üzere  17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşlarının Genel Kurul toplantılarnın yapılmasına izin verilmemektedir.
         Bu nedenle önceden ilan etmiş olduğumuz  Genel Kurul toplantısı iptal edilmiş olup yeni genel kurul tarihlerimiz  21.05.2021 Cuma günü, belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28.05.2021 Cuma günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Saygılarımızla.
RDD Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Teşkili
  3. Saygı Duruşu
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası
  6. Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  8. Dilekler ve Kapanış

 

Toplantı yeri ve saati: Saat 15.00, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Kat Yemek Salonu

Adres: Çiftehavuzlar Mahallesi Bağdat Cad. No: 238 34728 Göztepe, Kadıköy - İstanbul