Yükleniyor..
RDD Hakkında
Restoratif Dişhekimliği Derneği

Restoratif Dişhekimliği Derneği, insan dişlerinin morfolojik, mikroskobik, ultrastrükrürel ve fiziko kimyasal düzeyde yapılarını ve fonksiyon özelliklerini; bu yapı ve fonksiyonlarda normalden sapmalara, bozukluklara neden olan hastalıkları, bu hastalıklardan, korunma yöntemlerini, bu hastalıkların komplikasyonlarını önleyici tedavileri, her düzeydeki yapısal bozuklukların operatif ve restoratif işlemlerle onarılıp, dişlerin fonksiyonel durumlarını iyileştirici tedavileri araştırmak, araştırma sonuçlarını ve bu konudaki bilimsel literatürü diş hekimlerine aktarmak ve ülkemizde ve dünyada diş hekimliğinin bilimsel ve klinikte sağlık hizmeti düzeyini yükseltmek düşüncesi ile kurulmuştur.