Yükleniyor..
Tarihçe

Kuruluş: 15 Nisan 1990

Kurucu üyeler:
Prof. Dr. Fatma Koray
Prof. Dr. Mübin Soyman
Prof. Dr. Mete Üçok
Prof. Dr. Taner Yücel
Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu
Prof. Dr. Haşmet Ulukapı

Önceki Yönetim Kurulları:
1990-1992: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Doç. Dr. Taner Yücel, Doç. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dt. Haşmet Ulukapı
1992-1994: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Doç. Dr. Taner Yücel, Doç. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı
1994-1996: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı
1996-1998: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı
1998-2000: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Dr. Haşmet Ulukapı
2000-2002: Prof. Dr. Fatma Koray, Doç. Dr. Esra Yıldız, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu, Doç. Dr. Haşmet Ulukapı
2002-2004: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Taner Yücel, Doç. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Mustafa Demirci, Doç. Dr. Yavuz Gömeç
2004-2006: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Can Dörter, Doç. Dr. Yavuz Gömeç
2006-2008: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Can Dörter, Doç. Dr. Yavuz Gömeç
2008-2011: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Doç. Dr. Can Dörter, Doç. Dr. Yavuz Gömeç, Dr. Oktay Yazıcı
2011- 2013: Prof. Dr. Fatma Koray, Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Prof. Dr. Can Dörter, Prof. Dr. Yavuz Gömeç

Restoratif Diş Hekimliği Derneği, bilim insanları arasındaki bilgi ve görüş alışverişini güçlendirmek üzere birçok Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı düzenlemiştir. Ayrıca; ülkemizde dişhekimliği hizmetini en üst düzeye çekmek için pratisyen diş hekimlerine bilgi aktarımı amacıyla birçok konferans ve panel organize etmiştir. Bunlara ilave olarak “Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantıları” nı başlatmış ve disiplinin gerek eğitimde gerekse bilimsel çalışmalarda performansın artırabilmesi için bilim ve eğitim politikalarının tartışılıp oluşturulabileceği bir platformu Türkiye Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakülteleri camiasına sunmuştur. 2012 yılında bu toplantıların 17. si düzenlenecektir. Derneğin bir diğer girişimi de ülkemizin AB’ye katılımı sürecinde Avrupa ülkelerinin benzer amaçlı Bilimsel Dernekleriyle birlikte bir federasyonu oluşturmak olmuştur. Konservatif Diş Hekimliği Avrupa Federasyonu - European Federation of Conservative Dentistry-(EFCD) kurulması için ön çalışmalara 2000 de başlanılmış ve kuruluş 2002 başında tamamlanmıştır. Federasyonun tüzük taslağındaki kuruluş amaçlarını belirten paragraf ile hemen hemen aynı ifadeyi paylaşan derneğimiz Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya ile bu federasyonun kurucu üyesi olmuştur. EFCD nin kuruluşundan bu yana Derneğimiz EFCD’ nin “Asil Üyesi” dir